CENIK

  • PLAČILA izvajamo v tretjinah ;
  • 1. TRIMESEČJE: 16. september – 16. december
  • 2. TRIMESEČJE: 16. december – 16. marec
  • 3. TRIMESEČJE: 16. marec – 16. junij
  • PRVI obisk je na voljo
  • 3-MESEČNA VADNINA   znaša 50 EUR (kar je 16,6 EUR na mesec)
  • 3-MESEČNA VADNINA za 2 otroka iz družine znaša 90 EUR (kar je 15 EUR na otroka na mesec)
  • POSAMEZEN OBISK VADBE znaša 8 EUR