POMEN GIBANJA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU

Ustrezne gibalne dejavnosti so v predšolskem obdobju ključnega pomena za otrokov nadaljnji razvoj. Z gibanjem v zgodnjem obdobju otroci hitro razvijajo osnovno motoriko in fizične sposobnosti. Poleg osnovne motorike pa zgodnja vadba in elementarne igre pozitivno vplivajo tudi na razvoj intelektualnih, socialnih in drugih sposobnosti.

Otrokov organizem je namreč najbolj dovzeten za vplive okolja prav v predšolskem obdobju. V tem obdobju bi moral otrok pridobiti čim bolj pestro in široko paleto gibalnih izkušenj, ki so osnova kasnejšim zahtevnejšim gibalnim vzorcem. Zavedati se moramo dejstva, da kar zamudimo v najzgodnejšem razvojnem obdobju, kasneje težko nadoknadimo.

Za uresničitev teh ciljev pa je potreben tudi pristop športnega pedagoga, ki je strokovno usposobljen o načinu izbora primernih vaj za določeno starostno stopnjo otroka. Športni pedagog v PARTY GYM-u bo poskrbel za enostavnost vaj in gibov s katerimi bo vplival na skladen razvoj otrokovih mišic in živcev. Znal bo izbirati vadbo, ki bo vsestranska in kjer se bo otrokovo telo gibalo na vse možne načine. Njegova inovativnost in znanje mnogih elementarnih iger, bo vadbo naredilo zelo pestro. Pester izbor različnih vaj pa bo vplival na kakovostnejše delo in preprečeval dolgočasenje ali upad zbranosti otrok. Pri svojem delu bo znal izbirati pravilno pot do osvojitve nekega giba ali naloge, tako, da bo začel z najlažjimi vajami in šele, ko bodo otroci te dobro razumeli in obvladali, bo postopno prestopil k težjim.