CENIK

  • cena tedenskega varstva (5 dni ali 45 ur) znaša  100 EUR.
  • cena dveh otrok iz iste družine pa znaša 180 EUR