OBLIKE IN VSEBINE VADBE

  • različni kompleksi gimnastičnih vaj
  • naravne oblike gibanja (poligoni, štafete…)
  • ohranjanje ravnotežja na mestu in v gibanju
  • elementarne in druge igre (lovljenja, skrivanja, štafetne igre, igre hitre odzivnosti…)
  • osnovne dejavnosti z žogo (poigravanje z žogo, nošenje, kotaljenje, metanje, podajanje, lovljenje žoge, zadevanje…)
  • sprostitvene dejavnosti
  • preproste ljudske rajalne igre
  • spretnostne vaje z rokami, prsti, nogami, stopali
  • vaje za razvoj preciznosti