VADBENA URA

  • vadbeno uro vodita 2 športna pedagoga ali športni pedagog z animatorjem
  • pripravo naredi vedno športni pedagog
  • vadbena ura traja 45 minut

PRIPRAVLJALNI DEL :

  • uvod traja praviloma od 3 do 5 minut. V pripravljalnem delu poživimo otrokov krvni obtok in ustvarimo veselo razpoloženje. Izberemo enostavne dejavnosti (hoja, tek, poskoki…), pri katerih so ves čas dejavni vsi otroci. Sledijo gimnatične vaje, ki se morajo izvajati po nekem logičnem zaporedju: od glave, preko ramenskega obroča do stopal. Z njimi vplivamo na pravilno držo telesa v mirovanju in v gibanju, na ravnotežje, na boljšo gibljivost hrbtenice, na oblikovanje mišičnih skupin celotnega telesa in na bolj koordinirano gibanje. Za popestritev izvajanja gimnastičnih vaj lahko vključimo glasbeno spremljavo in uporabimo različne športne pripomočke (žoge, kolebnice, raztezne trakove, balone…)

GLAVNI DEL: traja približno 20- 25minut, kjer izbiramo poleg naravnih oblik gibanj (hoja, tek, plazenje, lazenje…) tudi kompleksne športne dejavnosti. V glavnem delu lahko izvedemo tudi tekmovanje, vendar naj bo le to zgolj za popestritev.

SKLEPNI DEL: v sklepnem delu uporabimo igre, ki otroke umirijo. Sklepni del pa je lahko tudi pospravljanje športnih pripomočkov in rekvizitov.