VADBA ZA OTROKE

POMEN GIBANJA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU

Ustrezne gibalne dejavnosti so v predšolskem obdobju ključnega pomena za otrokov nadalnji razvoj. Z gibanjem v zgodnjem obdobju otroci hitro razvijajo osnovno motoriko in fizične sposobnosti. Poleg osnovne motorike pa zgodnja vadba in elementarne igre pozitivno vplivajo tudi na razvoj intelektualnih, socialnih in drugih sposobnosti.

Otrokov organizem je namreč najbolj dovzeten za vplive okolja prav v predšolskem obdobju. V tem obdobju bi moral otrok pridobiti čim bolj pestro in široko paleto gibalnih izkušenj, ki so osnova kasnejšim zahtevnejšim gibalnim vzorcem. Zavedati se moramo dejstva, da kar zamudimo v najzgodnejšem razvojnem obdobju, kasneje težko nadoknadimo.

Za uresničitev teh ciljev pa je potreben tudi pristop športnega pedagoga, ki je strokovno usposobljen o načinu izbora primernih vaj za določeno starostno stopnjo otroka. Športni pedagog v PARTY GYM-u bo poskrbel za enostavnost vaj in gibov s katerimi bo vplival na skladen razvoj otrokovih mišic in živcev. Znal bo izbirati vadbo, ki bo vsestranska in kjer se bo otrokovo telo gibalo na vse možne načine. Njegova inovativnost in znanje mnogih elementarnih iger, bo vadbo naredilo zelo pestro. Pester izbor različnih vaj pa bo vplival na kakovostnejše delo in preprečeval dolgočasenje ali upad zbranosti otrok. Pri svojem delu bo znal izbirati pravilno pot do osvojitve nekega giba ali naloge, tako, da bo začel z najlažjimi vajami in šele, ko bodo otroci te dobro razumeli in obvladali, bo postopno prestopil k težjim.

 

OBLIKE IN VSEBINE VADBE

 • različni kompleksi gimnastičnih vaj
 • naravne oblike gibanja (poligoni, štafete…)
 • ohranjanje ravnotežja na mestu in v gibanju
 • elementarne in druge igre (lovljenja, skrivanja, štafetne igre, igre hitre odzivnosti…)
 • osnovne dejavnosti z žogo (poigravanje z žogo, nošenje, kotaljenje, metanje, podajanje, lovljenje žoge, zadevanje…)
 • sprostitvene dejavnosti
 • preproste ljudske rajalne igre
 • spretnostne vaje z rokami, prsti, nogami, stopali
 • vaje za razvoj preciznosti

 

VADBENA URA

 • vadbeno uro vodita 2 športna pedagoga ali športni pedagog z animatorjem
 • pripravo naredi vedno športni pedagog
 • vadbena ura traja 45 minut

PRIPRAVLJALNI DEL :

 • uvod traja praviloma od 3 do 5 minut. V pripravljalnem delu poživimo otrokov krvni obtok in ustvarimo veselo razpoloženje. Izberemo enostavne dejavnosti (hoja, tek, poskoki…), pri katerih so ves čas dejavni vsi otroci. Sledijo gimnatične vaje, ki se morajo izvajati po nekem logičnem zaporedju: od glave, preko ramenskega obroča do stopal. Z njimi vplivamo na pravilno držo telesa v mirovanju in v gibanju, na ravnotežje, na boljšo gibljivost hrbtenice, na oblikovanje mišičnih skupin celotnega telesa in na bolj koordinirano gibanje. Za popestritev izvajanja gimnastičnih vaj lahko vključimo glasbeno spremljavo in uporabimo različne športne pripomočke (žoge, kolebnice, raztezne trakove, balone…)

GLAVNI DEL: traja približno 20- 25minut, kjer izbiramo poleg naravnih oblik gibanj (hoja, tek, plazenje, lazenje…) tudi kompleksne športne dejavnosti. V glavnem delu lahko izvedemo tudi tekmovanje, vendar naj bo le to zgolj za popestritev.

SKLEPNI DEL: v sklepnem delu uporabimo igre, ki otroke umirijo. Sklepni del pa je lahko tudi pospravljanje športnih pripomočkov in rekvizitov.

 

VADBENI TERMIN za 4. letnike

VADBENI TERMIN za 5. letnike

VADBENI TERMIN za 6. letnike

 

 CENIK VADBE

 • PRVI OBISK vadbe je brezplačen
 • MESEČNA VADNINA (cca 4 vadbene enote) znaša 15 EUR
 • MESEČNA VADNINA za 2. otroka iz družine znaša 25 EUR
 • POSAMEZEN OBISK VADBE znaša 8 EUR

 

PRIJAVE